יחידה במתנה
PROSO - פיתוח והכשרת מנהלים

התמודדות עם ביקורת

הקדמה

באינטראקציה עם אנשים אחרים לאורך זמן, כולנו זוכים לביקורת. ורובנו, כמנהלים, גם מבקרים את העובדים שתחת מרותנו. עם זאת, נראה שכמעט אף אחד לא יודע באמת כיצד להתמודד ביעילות עם קבלת ביקורת בלי להיעלב, להיפגע או "לחפש להחזיר". כולנו מנסים להימנע ממתן ביקורת ומקבלתה. בין אם בחיים הפרטיים ובין אם במסגרת יחסי עבודה. אך עם זאת, כולנו יודעים גם שלביקורת יש את הפוטנציאל לגרום לשיפור וצמיחה. גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל. ביקורת היא ללא ספק אחת הסיטואציות החברתיות המאתגרות ביותר, ומאלה שמעוררות תמיד רגשות עזים. בעוד ההגדרה של ביקורת היא לרוב מתן חוות דעת מנקודת מבט שונה, המלצות וגם מחמאות, רובנו תופשים את המושג "ביקורת" כמשהו מאוד שלילי. אפשר גם אחרת. ביקורת היא לא פעם הדרך הטובה ביותר עבורנו להשתפר וללמוד איך לנהל טוב יותר. ביחידת לימוד זו נלמד כיצד ניתן להפוך את המצבים הטעונים והמורכבים שמתלווים למתן או קבלת ביקורת לחוויות למידה חיוביות. נגלה איך התפישה שלנו של ביקורת יכולה להשפיע על האופן בו אנחנו מעבירים ביקורת ולא רק מקבלים אותה. ננתח מצבים בהם הביקורת הביאה לתוצאה שלילית, ונבין מדוע. נצטייד בכלים שיאפשרו לנו להתמודד עם מצבים של קבלת ביקורת בעתיד, ונתרגל את השימוש בהם. בפעם הבאה בה נקבל ביקורת לא חייבת להיות חוויה לא נעימה. הצטרפו לרות בידרמן ביחידה שתלמד אתכם לתעל את הביקורת למקום החיובי ביותר.

פרטי יחידת הלימוד:
מרצהרות בידרמן
משך הקורס12 דקות, 8 פרקים

הקדמה

1:17

מודל אפר"ת

1:57

חומרי עזר להורדה (למנויים)

  •    תרגול - התמודדות עם ביקורת

אולי יעניין אותך גם...

מה קורה כשהאגו מנהל אותך?

נסה להזכר רגע בסיטואציה ניהולית מורכבת, באיזה אופן האגו השפיע על הסיטואציה? לאגו כוח להטות את חוקי המשחק הניהולי, לעיתים קרובות, לרעתך. ביחידה זו נבין את סוגי האגו הקיימים ונבחין בין העוצמות הניהוליות השונות שלך וכיצד הן יכולות לבוא לידי ביטוי.

מרצהרות בידרמן משך הקורס19 דקות, 6 פרקים

מה קורה כשהאגו מנהל אותך?

מרצהרות בידרמן משך הקורס19 דקות, 6 פרקים

נסה להזכר רגע בסיטואציה ניהולית מורכבת, באיזה אופן האגו השפיע על הסיטואציה? לאגו כוח להטות את חוקי המשחק הניהולי, לעיתים קרובות, לרעתך. ביחידה זו נבין את סוגי האגו הקיימים ונבחין בין העוצמות הניהוליות השונות שלך וכיצד הן יכולות לבוא לידי ביטוי.

ניהול הרגש

ניהול רגש מתייחס ליכולתך האישית לנהל את רגשותיך ולעשות שימוש באינטליגנציה רגשית בהתנהלות האישית שלך עצמה ובהתנהלות סביב הסובבים אותך. מה מפעיל אותך? מה מיקוד השליטה שלך בניהול הרגש: פנימי או חיצוני? מה מקור הרגשות? ניתן לתעל את הרגשות ולנהלם מתוך בגרות רגשית תוך מיתון וריסון עצמי וזיהוי היכולות הרגשיות בכל סיטואציה.

מרצהרות בידרמן משך הקורס12 דקות, 5 פרקים

ניהול הרגש

מרצהרות בידרמן משך הקורס12 דקות, 5 פרקים

ניהול רגש מתייחס ליכולתך האישית לנהל את רגשותיך ולעשות שימוש באינטליגנציה רגשית בהתנהלות האישית שלך עצמה ובהתנהלות סביב הסובבים אותך. מה מפעיל אותך? מה מיקוד השליטה שלך בניהול הרגש: פנימי או חיצוני? מה מקור הרגשות? ניתן לתעל את הרגשות ולנהלם מתוך בגרות רגשית תוך מיתון וריסון עצמי וזיהוי היכולות הרגשיות בכל סיטואציה.

סגנונות תקשורת

אתה מכיר את התחושה שאין לך כימייה עם מישהו? שלא משנה מה תגיד או מה הוא יציג, אתם לא מסתדרים? אתה שופט אותו, הוא אותך? מתקבלת תמונה הפוכה?, נוצר קצר בתקשורת? אין אמון? ביחידה זו תלמד ותתרגל לזהות את תבנית התקשורת האישית שלך, להבחין בין סגנונות תקשורת שונים ולהעריך כל אחד מהם, וללמוד מהן האסטרטגיות הקיימות הנדרשות להטמעה מצדך, על מנת לתקשר באפקטיביות עם העובד, הקולגה או המנהל שלך.

מרצהרות בידרמן משך הקורס29 דקות, 11 פרקים

סגנונות תקשורת

מרצהרות בידרמן משך הקורס29 דקות, 11 פרקים

אתה מכיר את התחושה שאין לך כימייה עם מישהו? שלא משנה מה תגיד או מה הוא יציג, אתם לא מסתדרים? אתה שופט אותו, הוא אותך? מתקבלת תמונה הפוכה?, נוצר קצר בתקשורת? אין אמון? ביחידה זו תלמד ותתרגל לזהות את תבנית התקשורת האישית שלך, להבחין בין סגנונות תקשורת שונים ולהעריך כל אחד מהם, וללמוד מהן האסטרטגיות הקיימות הנדרשות להטמעה מצדך, על מנת לתקשר באפקטיביות עם העובד, הקולגה או המנהל שלך.

ניהול שיחות טעונות

גם אתה מתקשה לנהל שיחות קשות עם העובדים שלך?, ניהול שיחות קשות מדורג במקום ה-1 בנקודות הכאב של המנהל, מתחיל ומנוסה כאחד. ביחידה זו תבין את מרכיבי השיחה הטעונה, תבחן את פעולות ההכנה הנדרשות וכיצד תוכל להתמודד עם ביטויי ההתנהגות של העובד שלך.

מרצהרות בידרמן משך הקורס31 דקות, 11 פרקים

ניהול שיחות טעונות

מרצהרות בידרמן משך הקורס31 דקות, 11 פרקים

גם אתה מתקשה לנהל שיחות קשות עם העובדים שלך?, ניהול שיחות קשות מדורג במקום ה-1 בנקודות הכאב של המנהל, מתחיל ומנוסה כאחד. ביחידה זו תבין את מרכיבי השיחה הטעונה, תבחן את פעולות ההכנה הנדרשות וכיצד תוכל להתמודד עם ביטויי ההתנהגות של העובד שלך.

Playscape
כל הזכויות שמורות ל-PROSO כלי ניהול דיגיטליים (2014) בע"מ, PROSO הוא סימן רשום מס' 255580 ®

כניסה למערכת   שכחתי סיסמה

הרשמה