PROSO - פיתוח והכשרת מנהלים

בטיחות בעבודה

הקדמה

פרטי יחידת הלימוד:
מרצהקבוצת פלייסקייפ
משך הקורס1 דקות, 2 פרקים

הקדמה

0:07

אולי יעניין אותך גם...

מניעת הטרדה מינית בעבודה

כבוד הדדי הוא חיוני לשמירה על סביבת עבודה פרודקטיבית ותומכת. יחידה זו עוסקת בריענון העקרונות לשמירה על סביבה מכבדת, ערכית ונקייה מהטרדות.

מרצהקבוצת פלייסקייפ משך הקורס3 דקות, 2 פרקים

מניעת הטרדה מינית בעבודה

מרצהקבוצת פלייסקייפ משך הקורס3 דקות, 2 פרקים

כבוד הדדי הוא חיוני לשמירה על סביבת עבודה פרודקטיבית ותומכת. יחידה זו עוסקת בריענון העקרונות לשמירה על סביבה מכבדת, ערכית ונקייה מהטרדות.

Playscape
כל הזכויות שמורות ל-PROSO כלי ניהול דיגיטליים (2014) בע"מ, PROSO הוא סימן רשום מס' 255580 ®

כניסה למערכת   שכחתי סיסמה

הרשמה