PROSO - פיתוח והכשרת מנהלים

תגמול, הכרה והוקרת עובדים

הקדמה

תגמול עובדים מציב דילמות רבות בפני המנהל. לא תמיד יכול המנהל לקבל את ההחלטות על תגמול העובדים ולרוב מרגיש שאין לו כלים להראות לעובד את הערכתו ולהשאיר את העובד בעל מוטיבציה, ללא שימוש באותו גמול או תמריץ כספי. ביחידת תגמול הכרה והוקרת עובדים נעמוד על כלים נוספים, ביניהם: מתי לתגמל עובד? איך להוקיר אותו? מה ייחשב בעיניו כהכרה בו? זאת ועוד, מנהלים נוטים לעשות שש טעויות בסיסיות בכל הנוגע לדרך שבה הם מתגמלים, מעריכים ומוקירים את העובדים שלהם. ביחידה זו תרכוש עקרונות מפתח להוקרה אפקטיבית ועוצמתית.

פרטי יחידת הלימוד:
מרצהרוני ויינברגר
משך הקורס23 דקות, 7 פרקים

הקדמה

3:04

המוטיבציה להוקרה

1:31

חומרי עזר להורדה (למנויים)

  •    תרגול - תגמול, הכרה והוקרת עובדים

אולי יעניין אותך גם...

הנעת עובדים

היום אנחנו יודעים כי תמריץ כספי לא תמיד יסייע להנעת העובד לביצוע אופטימלי. המטרה של יחידת לימוד זאת היא לתת לך הכלים להבין מה מניע את העובד שלך ואיך לגרום לו להיות מחויב ומעורב יותר.

מרצהרות בידרמן משך הקורס23 דקות, 6 פרקים

הנעת עובדים

מרצהרות בידרמן משך הקורס23 דקות, 6 פרקים

היום אנחנו יודעים כי תמריץ כספי לא תמיד יסייע להנעת העובד לביצוע אופטימלי. המטרה של יחידת לימוד זאת היא לתת לך הכלים להבין מה מניע את העובד שלך ואיך לגרום לו להיות מחויב ומעורב יותר.

איך ליצור עובדים עם ראש גדול

עובדים ש"לא אכפת להם" עולים לך או לארגון שלך כסף, ולפעמים עלולים ממש לגרום לנזק. הם לא שומרים על ציוד, מבזבזים משאבים, לא מדברים כמו שצריך עם לקוחות. יחידה זו עוסקת בנושא השייכות והמעורבות ותתן בידך כלים התנהגותיים לנטוע בעובדים שלך את תחושות אלה ולהגביר את התפוקה שלהם.

מרצהלימור בר שלמה משך הקורס31 דקות, 8 פרקים

איך ליצור עובדים עם ראש גדול

מרצהלימור בר שלמה משך הקורס31 דקות, 8 פרקים

עובדים ש"לא אכפת להם" עולים לך או לארגון שלך כסף, ולפעמים עלולים ממש לגרום לנזק. הם לא שומרים על ציוד, מבזבזים משאבים, לא מדברים כמו שצריך עם לקוחות. יחידה זו עוסקת בנושא השייכות והמעורבות ותתן בידך כלים התנהגותיים לנטוע בעובדים שלך את תחושות אלה ולהגביר את התפוקה שלהם.

איך לאמן תוך כדי ניהול?

העובדים שלך רוצים לצמוח מקצועית והם רואים בך, המנהל.ת הישיר.ה שלהם אחראי.ת לכך. קיימת רק בעיה אחת: עבור רוב העובדים, ניהול ששם דגש על אימון הוא תופעה נדירה. אז הנה חמישה טיפים שיעזרו לך להתחיל לאמן תוך כדי עבודה.

מרצהקבוצת פלייסקייפ משך הקורס3 דקות, 1 פרקים

איך לאמן תוך כדי ניהול?

מרצהקבוצת פלייסקייפ משך הקורס3 דקות, 1 פרקים

העובדים שלך רוצים לצמוח מקצועית והם רואים בך, המנהל.ת הישיר.ה שלהם אחראי.ת לכך. קיימת רק בעיה אחת: עבור רוב העובדים, ניהול ששם דגש על אימון הוא תופעה נדירה. אז הנה חמישה טיפים שיעזרו לך להתחיל לאמן תוך כדי עבודה.

Playscape
כל הזכויות שמורות ל-PROSO כלי ניהול דיגיטליים (2014) בע"מ, PROSO הוא סימן רשום מס' 255580 ®

כניסה למערכת   שכחתי סיסמה

הרשמה